ABESTIPURKU HELSINKI

Asbestikymppi tekee asbestipurkutyöt ammattitaidolla ja viranomaisten määräyksiä noudattaen.

Asbestia sisältävien kohteiden purku on erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. Purettavasta kohteesta tehdään asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys.

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä ilmaan. Suomessa asbestia käytettiin rakentamisessa 1920–1990-luvuilla, kunnes sen käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Lähes jokainen tuon ajan rakennus sisältää asbestia jossain muodossa. Asbestia käytettiin rakennusmateriaalina, koska sillä on hyvät palonkesto-ominaisuudet ja se on hyvä lämmön- ja sähköneriste. Asbestia on käytetty muun muassa eristeissä, laasteissa, maaleissa, liimoissa ja julkisivumateriaaleissa.

Asbestin lisäksi Asbestikymppi purkaa turvallisesti myös muut haitta-aineet kuten kreosootti (esim. kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit (esim. lyijy) sekä betoniin imeytyneet haitalliset aineet. Asbestipurku Helsinki – Asbestikymppi.

Asbestikympiltä saat myös asbesti- ja haitta-ainekartoitukset ammattitaidolla!

ASBESTIPURKUA AMMATTILAISTEN TOIMESTA ALUEELLA HELSINKI JA UUSIMAA.

ASBESTIKYMPPI OY

Vapaalantie 8A
01650 VANTAA
toimisto@asbestikymppi.fi

· Asbestipurut
· Asbestikartoitukset
· Haitta-ainekartoitukset